Här har vi samlat vad vi tror kan vara svar på de flesta frågor som finns.

Har du förslag på ytterligare information som bör ligga här? Tveka inte att maila This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. så bygger vi på listan.

Ladda ned A-Ö som pdf

 

 

Hyra ut bostadsrätten kan man bara göra med styrelsens tillstånd, detta gäller även uthyrning via förmedlingstjänster som Airbnb. I övrigt hänvisas till gällande lagstiftning.

Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22, eller maila till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., i god tid före uthyrningen. Så snart Styrelsen tagit beslut får du en kopia på beslutet.
Se punkten Ohyra.
Bostadsrättshavaren svarar för renhållning och snöskottning av till lägenheten hörande balkong eller terrass.

Om man vill grilla på sin balkong får detta inte ske med kol av brandssäkerhetsskäl, däremot med gasol eller el. Ta dock hänsyn till grannarna!

Vi rekommenderar sparsamhet med att sätta upp saker på våra fasader. Det är viktigt att uppsättningarna görs på ett fackmannamässigt sätt så att det inte kommer in vatten i fasaden, vilket kan orsaka frostsprängning. Tunga saker som markiser måste förankras ordentligt ända in i tegelväggen. Fasaden består nämligen av puts och ett isoleringsskikt innan man kommer till själva tegelväggen. Se skissen nedan:

Fasadprofil

Vi har inga bestämmelser om hur markiser och vindskydd ska se ut, men vi rekommenderar att de färgmässigt ansluter sig till fasaderna. Se exempel här:

Balkong

Lampor bör helst vara svarta för att svara mot övrig belysning.
Se punkten Sophantering.
Vid brand är trapphuset utrymningsväg och det är därför förbjudet att hindra framkomligheten genom att ställa ut cyklar, barnvagnar etc. Det får heller inte ställas ut brandfarliga saker, t ex kartonger, påsar med papper och dylikt, av risk för brand i trapphusen. Dörrmattor ska placeras innanför lägenhetsdörren. Respektera också rökförbudet som gäller i fastighetens allmänna utrymmen.
Räddningsverket beslutade 6/2 2004 om allmänna råd rörande brandvarnare i bostäder. Beslutet innebär att Räddningsverket, mot bakgrund av bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen om skydd mot olyckor (2003:778), anser det skäligt att det bör finnas minst en fast installerad brandvarnare eller annan motsvarande anordning för tidig varning vid brand i alla byggnader som används för bostadsändamål. Kravet på anskaffning och installation riktas till fastighetsägaren, vilket tillgodosågs när styrelsen delade ut brandvarnare till alla medlemmar hösten 2004. Som boende ansvarar man sedan för att brandvarnaren installeras och fungerar. Brandvarnare bör placeras i taket, 50 cm ut från väggen. Där det behövs fler brandvarnare placeras de högst 12 m från varandra och med högst 60 m2 övervakningsyta per varnare. Brandvarnaren skall inte placeras i kök eller badrum. Brandvarnaren behöver tillsyn: dammsug den några gånger per år, testa den regelbundet och följ anvisningarna för just den brandvarnare du installerat.
Se punkt Internet.
Cyklar ska ställas i cykelställen på våra gårdar eller i cykelförrådet i källaren på gårdshuset. Ställ/parkera inte cyklar i gången från gatan till gården mot Birger Jarlsgatan. Det är inte tillåtet att ställa cyklar inne i fastigheten, se punkten Brand.

Uttjänta cyklar och cyklar som inte används bör lämnas till återvinningscentral, se punkten Återvinningscentral.
För information om digital-tv se punkten Internet.
Elmätare för varje lägenhet finns i källaren. Kontakta Gamla Stans rörservice dagtid för avläsning av elmätaren, se kontaktinfo under punkten Felanmälan.
Energideklarationer är gjorda under december månad 2008 av Habistat. Resultatet finns på hemsidan under menyn Energideklaration uppsorterat per fastighet.
Föreningen använder sig av Rådrum AB i alla ärenden som rör förvaltning, pantsättning, hyresavisering, mm. Vänd dig till Rådrum om du har några frågor.
Telefon: 08-34 30 13
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rådrum skickar ut avgifts-/hyresavier kvartalsvis. Vill du betala med autogiro kontaktar du Rådrum för blanketter. Vill du betala med e-faktura anmäler du detta i din internetbank genom att lägga till Rådrum AB 3.

Meddelande om pantsättning av lägenhet skickas direkt till Rådrum på adressen:

Rådrum AB
Box 3
131 06 Nacka
Adfingo 08-55630410 hanterar skötseln av fastigheten, se kontaktinfo under punkten Felanmälan.
Vid felanmälan är det viktigt att varje boende har klart för sig vem som tar kostnaden, föreningen eller den boende. Detta framgår av föreningens Stadgar.

Fastighet
Styrelsen ska utan dröjsmål meddelas om skador eller brister skulle uppstå i lägenheten om dessa är av sådan art att man inte kan vänta med åtgärder. Skulle sådan skada uppkomma ska först Gamla Stans rörservice, alternativt Securitas Jourmontör, kontaktas enligt nedan och därefter styrelsen.

Adfingo hanterar skötseln av fastigheten. Felanmälan är öppen vardagar 08.00-16.00 (fredagar 08.00 - 13.00).
Telefon: 08 - 38 01 19
E-post: ?
Felanmälan webb: ?
Besöksdag för vår fastighet är onsdag.

Vid akuta ärenden övrig tid kontakta Securitas Jourmontör, telefon 08-657 77 00.

Hiss
Felanmälan görs till Hissen AB, telefon 08-618 48 48.

Tvättstugor
Felanmälan av maskiner görs till Söderkyl AB, telefon 08-556 96 200.

Anmälarens namn ska lämnas tillsammans med maskinnummer/typ på den felande maskinen.

Felanmälan kan också göras direkt på hemsidan - www.soderkyl.se
Bostadsrättens förmögenhetsvärde angavs tidigare i deklarationen. Vänd dig till Rådrum AB om du har några frågor, se kontaktinfo under punkten Fastighetsförvaltning.
Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Observera att rökning är förbjuden p g a brandrisk och att möbler med mera inte får förvaras i gångar och korridorer.
Föreningen har inga garageplatser.
Se punkterna Balkonger och Gårdarna.
Se punkten Sophantering.
Dörren från gården till huset på Roslagsgatan har försetts med kodlås. Anledningen är att förhindra att sena gäster blir inlåsta på gården. Koden fungerar även efter kl 22. Det är samma kod som in till trapphuset.

På gårdarna finns det grillar som är fritt att använda för föreningens medlemmar. Var och en gör självfallet rent efter sig efter användning.

Sittgrupper placeras ut varje sommar. Plocka undan och torka av bord efter måltid/fika för allas trivsel.

Allt bollspel på gårdarna är förbjudet. Leksaker skall samlas ihop efter användning. Föräldrar ansvarar för sina barn och ser till att detta följs.

Vi har gemensam städdag för gårdarna två gånger om året, vår och höst. Denna förväntas alla medlemmar i föreningen delta i. Styrelsen skickar ut kallelser till städdagarna.
Bostadsrättsinnehavaren tecknar en egen sedvanlig hemförsäkring. Viktigt är att komplementet ”Tillägg för bostadsrätt” finns med.
Hantera våra hissar varsamt. Tänk på att skydda hissens väggar så att dem inte repas och smutsas ner vid transporter i samband med renovering och in-/utflyttning.

Vid problem med någon hiss se punkten Felanmälan.
Djurägare har ett fullständigt ansvar för sina djur, inklusive att plocka upp ev exkrementer från dem. Husdjur bör hållas kopplade inom fastigheten. Vid klagomål från grannar kommer styrelsen att rikta kravet mot ägaren. Sker ingen ändring vidtas åtgärder i enlighet med hälsovårdsnämndens stadgar om husdjur.
Telia är operatör av vårt fastighetsnät för anslutning av bredband, tv och telefoni och är den man som enskild medlem kontaktar för dessa tjänster. Se mer på www.telia.se.

I månadsavgiften ingår Telias bredband 100/10 (100 Mbit i nerladdning och 10 Mbit i uppladdning). Om man som enskild medlem vill uppgradera till annan hastighet eller lägga till fler tjänster, t ex digital-tv, så kontaktar man Telia för detta och man kommer också att faktureras mellanskillnaden direkt av Telia.

Det är i övrigt fritt att använda vilken operatör eller teknik som innehavaren önskar.
I föreningens kabel-tv-nät erbjuds endast analog tv med ett grundutbud av kanaler som tillhandahålls av Telia, bl a SVT 1, SVT 2 och TV 4.

För information om bredband, digital-tv och telefoni se punkt Internet.
Se punkten Sophantering.
Styrelsen skickar vid behov ut informationsblad om vad som händer i föreningen. Information läggs även upp på vår hemsida, www.vaduren2.se.
En blank namnskylt fås av vicevärd vid inflyttning. Gravyr ordnas av lägenhetsinnehavaren hos Låscentrum, Surbrunnsgatan 32.
Telefon: 08-612 99 40.
Öppettider må - to 8 - 17, fr 8 - 14.30.

Det typsnitt som används är SL 513 INTERN.
Vill ni tillverka säkerhetsspärrade nycklar, d v s de nycklar med fördjupningar som går till portar, tvättstuga samt det nedre låset på er ytterdörr så går ni till:

SafeTeam
Frejgatan 16
Telefon: 08-442 99 60

Nyckeln måste beställas av den eller de som är registrerad lägenhetsinnehavare, tag därför med legitimation. För att kopiera portnyckeln måste man även kontakta styrelsen som lägger en beställning hos SafeTeam innan nyckel kan hämtas upp.
Kontakta Anticimex på telefon 08-19 00 30. Viktigt att detta görs omgående för att undvika spridning inom fastigheten.
Du avgör själv när och hur du vill reparera/renovera din lägenhet och vad det får kosta. För vissa ombyggnader måste du dock ha styrelsens tillstånd. Det gäller bland annat när byggnadslov krävs och vid alla förändringar som berör ventilation, vatten och värme. Även rivning eller flytt av vägg kräver godkännande av styrelsen. Kontakta styrelsen om du är tveksam, det är bättre att du frågar en gång för mycket än inte alls.

När tillstånd från styrelsen krävs ska blanketten Begäran om tillstånd till ändring i lägenhet fyllas i och läggas i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22, eller mailas till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., i god tid före renoveringen. Så snart styrelsen tagit beslut får du en kopia på beslutet.

Tänk på att skydda hissens väggar så att dem inte repas och smutsas ner vid transporter i samband med renovering.

Kom även ihåg att informerar era grannar eller sätta en lapp i porten om renoveringen medför störande ljud eller andra olägenheter.

Ventilation
Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen.

Köksspisfläktens kanal (imkanalen) och den i badrummet är de frånluftventiler våra lägenheter har. De får under inga omständigheter sättas igen och deras funktion får inte påverkas. Eventuellt kallrasskydd på köksfläkt tas bort innan montering.

Vatten
Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen och ska utföras i enlighet med branschreglerna Säker Vatteninstallation (www.sakervatten.se), vilket bl a innebär att installationen:

• utförs enligt gällande installationsregler
• utförs av auktoriserad VVS-installatör med branschlegitimation för Säker Vatteninstallation
• monteras med material som följer branschregler och i enlighet med monteringsanvisningar
• är kontrollerad enligt reglerna och att intyg om Säker Vatteninstallation har överlämnats till beställaren

En kopia på intyget om Säker Vatteninstallation ska lämnas till styrelsen efter att arbetet är slutfört.

Vid behov att stänga av varm/kallvatten ska det ske genom fastighetsskötaren Gamla Stans rörservice, se kontaktinfo under punkten Felanmälan.

Badrumsgolv
Vid byte av golvets ytskikt i badrum måste i regel golvbrunnen bytas för att följa våtrumsreglerna. Detta innebär att ni måste kontakta grannen under er då stammen i regel går genom bjälklaget ner mellan grannes undertak och ert bjälklag. För att lösa detta måste i regel grannens undertak demonteras under arbetet för att komma åt stammen. Ansvaret för att undersöka om det behövs eller inte ligger på lägenhetsinnehavaren. En seriös entreprenör bör kunna avgöra detta.

Efter utfört arbete lämnas entreprenörens beskrivning av utfört arbete samt egenkontroll och försäkran att arbetet utförts enligt gällande regler och arbetsmetoder samt garanti på utfört arbete till styrelsen.

Värme
Alla förändringar kräver godkännande av styrelsen.

Vid permanent borttagande av radiatorelement ska justering av värmesystemet göras. Denna hanteras av styrelsen och bekostas av lägenhetsinnehavaren.

Vid behov att stänga av värme ska det ske genom fastighetsskötaren Gamla Stans rörservice, se kontaktinfo under punkten Felanmälan. Detta gäller även vid tillfällig borttagning av radiatorelement vid t ex renovering.

Byggsäckar
Det krävs polistillstånd om säckarna ställs ut på offentlig plats som trottoarer, cykelbanor eller gator. Enda undantaget är vid lastning och lossning när platsen endast tas i anspråk tillfälligt, i obetydlig omfattning, och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Det är du som beställare av renoveringen som är ansvarig och ska själv ansöka om tillstånd. På säckarna ska det tydligt framgå namn på anordnare eller byggansvarig på plats och telefonnummer.

Det är inte tillåtet att ställa byggsäckarna på föreningens mark (gårdar, gångar, etc) för att undvika att söka polistillstånd.
Rökning är förbjuden i fastighetens allmänna utrymmen. På gårdarna finns det askkoppar uppsatta. Det är strängt förbjudet att slänga fimpar på gården. Tänk på att barn leker där.

Det är inte förbjudet att röka inne i sin lägenhet men vi vill rikta en stark uppmaning att rökning i mesta möjliga mån sker utomhus. Då våra hus är gamla med mycket luftläckage mellan lägenheterna sprids rök och lukt vidare i husen och skapar olägenhet för övriga boende. Tack på förhand!
Batterier
Får inte slängas i soporna utan ska lämnas i återvinningsstationer, se punkten Återvinningsstationer.

Byggsäckar
Se punkten Renovering.

Glasinsamling
Tomglas ska slängas vid återvinningsstationer, se punkten Återvinningsstationer. Glas får inte slängas vare sig med hushållssoporna eller i grovsoporna.

Grovsoprum
I grovsoprummen finns en lista på vad som får slänga i grovsoporna. Observera att inget material får ställas bredvid behållarna i grovsoprummen.

Kartonger läggs hopvikta i grovsoporna.

Släng inte hushållsavfall, tomflaskor eller returpapper i grovsoprummen. Behållare för returpapper finns på gården mot Birger Jarlsgatan.

Byggavfall, målarburkar och elektronikavfall (som kyl, frys, spis, datorer, lampor, sladdar, etc) ska fraktas bort av innehavaren och får inte slängas i grovsoprummet. Detta avfall ingår inte i vårt avtal med vår grovavfallsleverantör. Se Stockholm Vattens hemsida, www.stockholmvatten.se, för information om öppettider och var olika avfall kan lämnas.

Kartonger
Kartonger ska vikas ihop och läggas i återvinningsstationernas behållare för pappersförpackningar, se punkten Återvinningsstationer. Större kartonger som inte går ner i återvinningsstationernas behållare kan lämnas i grovsoprummen.

Pappersinsamling
Tidningar och papper läggs löst i behållaren för returpapper på gården mot Birger Jarlsgatan. Papperspåsar och -förpackningar (om exempelvis mjölk- och flingpaket, färdigmatsförpackningar, hundmatsäckar, sockerpåsar, skokartonger och hushålls- och toarullar) ska lämnas i återvinningsstationernas behållare för pappersförpackningar, se punkten Återvinningsstationer.

Soprum
Sopnedkast finns i trapphusen i båda gathusen några trappsteg upp. Alla boende i gårdshuset ombeds att slänga hushållssopor på Birger Jarlsgatan 93A. Det soprummet har större kapacitet än det på Roslagsgatan.

Vid stopp i soprum måsta man ta påsen till det andra sopnedkastet.
DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET ATT STÄLLA PÅSEN I TRAPPHUSET!
Brandfara, utrymningshindrande, ohygieniskt och illaluktande är några av anledningarna.
Föreningens stadgar är mycket viktig information för alla bostadsrättsinnehavare. Stadgarna finns att tillgå på hemsidan under Föreningen/stadgar.
Aktuell information om styrelsen finns på hemsidan under Styrelsen/kontaktinfo.
Stölder och inbrott förekommer tyvärr. Därför är det viktigt att hålla portar och dörrar låsta och att de inte står öppna.
Börja alltid med att informera din granne. De allra flesta är helt enkelt inte medvetna om att de upplevs som störande. Om problemet återkommer bör du föra bok över alla tillfällen och sedan kontakta styrelsen. Föreningen har avtal med Störningsjouren för exceptionella fall.
Telefon: kontorstid 08-645 00 35, icke kontorstid (akut) 08-568 214 00
Lägenhetsinnehavare avgöra själva om de vill installera och bekosta säkerhetsdörr. För att så långt möjligt behålla ett enhetligt utseende på våra dörrar ska företaget Säker Bostad användas vid installation av säkerhetsdörr.

Glöm inte att informera ditt försäkringsbolag om din lägenhet har säkerhetsdörr, eftersom detta ofta ger en billigare hemförsäkring hos många bolag. I dörrkarmens insida finns en dekal med fabrikat och annat som försäkringsbolaget i så fall behöver veta
För att vi skall få ett trevligt boende finns det en del saker som vi bör tänka på. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan vi alla bidra till den goda gemenskapen i vår förening.

Tvättstugorna
Det finns två tvättstugor att tillgå och det är vi själva som håller ordning i dessa. Tänk därför på att du ska lämna tvättstugan i det skick som du själv önskar finna den. Det vill säga att efter varje avslutad tvättid ska du städa efter dig, dels torka av maskinerna, tvättmedelskopparna samt göra rent på golvet. Glöm inte att även ta bort luddet från torktumlarens filter. Det finns ingen som tycker det är kul att ha tvättiden efter någon som har slarvat med städningen.

Grovsoprum
I grovsoprummet finns en lista på avfall som får slängas i behållaren. RESPEKTERA LISTAN OCH SLÄNG INTE SÅDANT SOM INTE FÅR SLÄNGAS I GROVSOPORNA!! Detta avfall är inget som hämtas av vår grovavfallsleverantör och det är inte övriga medlemmars ansvar att ta hand om ditt avfall.

Portar
Tänk på att låsa fast sidodörren när du har öppnat portdörrarna helt. Det är väldigt kostsamt att laga eller byta ut portarna.

Innergårdar
Gårdarna är vårt gemensamma ansvar vad gäller skötseln. För att undvika nedskräpning använder vi papperskorgarna och askkopparna som finns uppsatta. Vid användning av någon av våra grillar gör vi självklart rent efter oss.

Musik, TV, fest, mm
Normalt skall "frid råda" både inomhus och på gårdarna mellan 23:00 - 07:00. Lördag- och söndagsmorgnar ser vi mycket gärna att friden råder lite längre!

Om ni har planerat in en fest eller några andra trevligheter är det bra om ni innan festen informerar era grannar eller sätter en lapp i porten att ni skall ha fest. Acceptansen ökar markant om man har blivit informerad i god tid innan.
Bokas med bricka på terminal utanför tvättstugan. Tiden kan övertas efter 30 minuter om den inte utnyttjats, d v s tiden inte är aktiverad med bricka. Endast behörig bricka kommer in i tvättstuga under den bokade tiden. Man har dock möjlighet att hämta sin tvätt en timme efter avslutat pass.

All bokning loggas och kan hämtas upp i efterhand. Detta gör det lätt att se vilken användare som är föregående vid de tillfällen som klagomål kommer.

God ordning ska råda! Ta ur bygeln och använd tvättpåse till bygel-BH. Torka av golv, maskiner och bänkar. Rengör filter i torktumlare samt torkskåp. Tänk också på att släcka alla lampor efter dig.

Vid problem med tvättmaskinerna se punkten Felanmälan.
Varje lägenhet har två brickor som man ansvarar för.
Förlust av bricka ersätts med 100 kr.

Nya brickor fås genom att kontakta styrelsen, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Du har ansvaret för insidan av din lägenhet med vissa undantag. Läs mer i föreningens stadgar där det framgår var ansvaret ligger.
Det är den boendes skyldighet att se till att inga kranar läcker. Detta ska åtgärdas omedelbart, förslagsvis av Gamla Stans rörservice, se punkten Felanmälan.
Brf Väduren 2:s verksamhetsår löper på kalenderåret. Årsstämman hålls vanligtvis under våren (mars - maj). Kallelse till stämman sker när årsredovisningen delas ut, tidigast en månad och senast två veckor före stämman.

Årsredovisning för respektive år finns på hemsidan under Föreningen/ekonomi

Årsstämman är ett viktigt tillfälle att påverka sitt boende eftersom vi väljer nya styrelseledamöter, valberedning och revisor, samt behandlar motioner. Om du inte kan delta i stämman kan du företrädas av ombud. Du har också möjlighet att ta med dig en bisittare. Grundregel är dock att det är endast en röst per lägenhet.

För mer information kontakta styrelsen.
Återvinningscentraler i Stockholm samt deras öppettider finns på Stockholm Vattens hemsida, www.stockholmvatten.se. Närmsta återvinningscentral är Roslagstulls Återbruk på Cedersdalsgatan.
Återvinningsstationer i Stockholm finns på Stockholm Vattens hemsida, www.stockholmvatten.se. De närmaste ligger på Frejgatan i höjd med Tulegatan och på Valhallavägen i höjd med Frejgatan.
När du säljer din bostadsrätt ska köparen godkännas som medlem i Brf Väduren 2. Styrelsen godkänner in- och utträde, men resterande bit sköter Rådrum AB, se punkten Fastighetsförvaltning för kontaktinfo.

Rådrum ska meddelas om bostadsrätten är pantsatt. Skicka därför handlingar som köpekontrakt och pantsättning direkt till Rådrum.

För att hanteringen av handlingarna inte ska fördröjas i onödan är det viktigt att du informerar mäklare, bank och köpare om detta.

Vänd dig till Rådrum AB om du har några frågor.