Information om energideklarationer

Enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader skall bfr Väduren II ha en energideklaration.

Energideklarationer gör det lättare för dig att se hur mycket energi en byggnad förbrukar, jämfört med andra.
Enligt reglerna ska energiprestandan tydligt anges i annonser när byggnader ska säljas eller hyras ut.
Du som spekulant på till exempel en villa eller bostadsrätt eller som är en blivande hyresgäst kan därför på ett
enkelt sätt väga in byggnadens energiegenskaper i ditt val. Ytterligare information finns att läsa på Boverkets websida

Nedan kan du ladda ned energideklarationerna i .pdf format

Energideklaration för Birger Jarlsgatan 93A
Energideklaration för Birger Jarlsgatan 93B
Energideklaration för Roslagsgatan 22