Felanmälan

Vid felanmälan är det viktigt att varje boende har klart för sig vem som tar kostnaden, föreningen eller den boende. Detta framgår av föreningens stadgar.

Fastighet
Styrelsen ska utan dröjsmål meddelas om skador eller brister skulle uppstå i lägenheten om dessa är av sådan art att man inte kan vänta med åtgärder. Skulle sådan skada uppkomma ska först Adfingo rörservice, alternativt Securitas Jourmontör, kontaktas enligt nedan och därefter styrelsen.

Adfingo hanterar skötseln av fastigheten. Felanmälan är öppen vardagar 08.00-16.00.
Telefon: 08 - 55630410
E-post:
Felanmälan webb:
Besöksdag för vår fastighet är onsdag.

Vid akuta ärenden övrig tid kontakta Securitas Jourmontör, telefon 08-657 77 00.

Hiss
Felanmälan görs till Hissen AB, telefon 08-618 48 48.

Tvättstugor
Felanmälan av maskiner görs till Söderkyl AB, telefon 08-556 96 200.

Anmälarens namn ska lämnas tillsammans med maskinnummer/typ på den felande maskinen.

Felanmälan kan också göras direkt på hemsidan - www.soderkyl.se