Bostadsrättsföreningen Väduren II bildades 1988 och köpte fastigheten 1997.