Fastigheten byggdes 1912 av byggmästaren J.A. Andersson, arkitekter var firman Hagström och Ekman. I början av 1800-talet var den här delen av Stockholms utkanter ett vattensjukt och dystert område. På den tiden tillhörde området Jakobs församling, 1907 delades det upp och nuvarande Johannes församling tillkom.

1866 lägger Albert Lindhagen fram en djärv, tuff och radikal plan för att sanera området från slummen. Lindhagensplanen väckte stort motstånd men 1880 antas den. "ljus och luft skulle tillåtas få utrymme mellan kvarteren och så mycket som möjligt av landets natur genom planteringar och parker... och aflägsna mörker, trängsel, oren luft – alla dessa vidrigheter som undergräfer kroppens hälsa och förstöra själen."

Birger Jarlsgatan var en av Lindhagens viktigaste leder. Den drogs fram över den gamla Rännilen, ett vattendrag som kom från Stora Träsket, en sjö som låg där nuvarande Jarlaplan och Eriksbergsplan är belägna.

Fastigheten ligger i kvarteret Väduren. Tvärs över gatan ligger ett av Stockholms äldsta värdshus. I slutet av 1600-talet lät Clas Brovall, förste kypare hos vinskänken Ingemar Frodblom, uppföra värdshuset Brovallshof som snabbt blev vida känt för sin goda mat och sina glada baler. Det dröjde inte länge förrän det i folkmun kallades "Clas på Hörnet". Huset där det är inrymt är det sist bevarade, i ett för övrigt rivet kvarter, det var på väg att helt förfalla när det på 1980-talet renoverades upp och Clas på Hörnet återuppstod i pietetsfullt återställ skick.

Fastigheten sanerades 1984/85 och vindsvåningen byggdes om till lägenheter. Bostadsrättsföreningen Väduren II bildades och köpte fastigheten 1997.