Brf Väduren 2

Styrelse består av minst tre och högst sju ledamöter med minst en och högst tre suppleanter.

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

Ledamot och suppleant kan omväljas.