Valberedningen består av:

Jörgen Brennicke, 0709-20 20 70

Jessica Bergh