Bakgrund

Underhållsplanen togs fram i samarbete med Bygganalys. Besiktningen genomfördes den 13 februari 2007. Inför besiktningen upprättades en lista över vilka olika underhållsåtgärder som redan gjorts på fastigheten. Denna lista tillsammans med de observationer som gjordes under besiktningen ligger till grund för denna handlingsplan.

Här finns de förutsättningar som gällde för underhållsplanen